Peruntukan Belanjawan Malaysia 2019 bernilai RM60 juta untuk Melindungi dan Memperluas Hutan Simpan Semula Jadi Malaysia

Peruntukan Belanjawan Malaysia 2019 bernilai RM60 juta untuk Melindungi dan Memperluas Hutan Simpan Semula Jadi Malaysia

Pada tahun 2018, Hasanah bekerjasama dengan Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu (United Nations Development Program - UNDP) - Malaysia dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (Ministry of Economic Affairs - MEA) dalam memberi penekanan kepada Kementerian Kewangan (Ministry of Finance - MOF) tentang keperluan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan usaha perlindungan alam sekitar berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pembangunan lestari . Hasilnya, YB Lim Guan Eng, Menteri Kewangan mengumumkan peruntukan RM60 juta oleh kerajaan persekutuan untuk melindungi alam sekitar.

 

Alam Sekitar dan Tenaga untuk Masa Depan, item 198 Belanjawan Malaysia 2019.

 

198. Kerajaan komited untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi alam sekitar kita, baik sebagai tanggungjawab dan anugerah kepada generasi masa depan kita. Melihat bahawa hutan simpan dan laut berada di bawah bidang kekuasaan Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan akan memperuntukkan RM60 juta kepada Kerajaan Negeri yang menunjukkan usaha melindungi dan memperluas kawasan hutan simpan semula jadi dan kawasan perlindungan.

 

Peruntukan belanjawan itu adalah hasil sokongan berterusan oleh UNDP-Malaysia bersama dengan Kementerian Ekonomi dan Yayasan Hasanah dalam menerapkan langkah-langkah untuk menggalakkan negeri-negeri untuk menguruskan penggunaan tanah mereka dengan lebih lestari. Perkara Ini telah dicadangkan untuk dilakukan melalui mekanisme pemindahan fiskal ekologi dari kerajaan persekutuan ke negeri, yang akan membantu menyeimbangkan keperluan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. Pemindahan fiskal ekologi akan menyaksikan pengagihan semula peruntukan persekutuan ke negeri berdasarkan prinsip dan keutamaan yang disepakati dengan tujuan menjadikan indeks pemuliharaan (contohnya ukuran / kualiti kawasan perlindungan) sebagai sebahagian daripada formula peruntukan fiskal untuk memberi penghargaan kepada pelaburan dalam pemuliharaan dan memberi insentif kepada pengembangan kawasan perlindungan.

 

Hasanah menyedari nilai peruntukan itu dan komited untuk menyokong Kerajaan Malaysia mencapai janji antarabangsa. Malaysia telah berjanji pada Sidang Kemuncak Bumi Rio pada tahun 1992 untuk mengekalkan perlindungan hutan dan pokoknya pada 50% dan ikrar yang sama diulangi semasa Persidangan Para Pihak UNFCCC di Kopenhagen pada tahun 2009. Penting untuk diperhatikan di sini bahawa mencapai tujuan ini akan memerlukan pembaharuan struktur dan kepelbagaian penggunaan dan perlindungan sumber daya alam kita untuk menyokong visi mengurangkan pergantungan kita pada bahan bakar fosil.

 

Jalan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan adalah melalui pengurusan dan pemuliharaan sumber semula jadi yang lestari di Malaysia di kedua-dua belah Laut China Selatan. Di Semenanjung Malaysia, Inisiatif Central Forest Spine (CFS) adalah salah satu daripadanya manakala di pulau Borneo, Inisiatif Heart of Borneo. Namun, walaupun dengan usaha ini, kita perlahan-lahan kehilangan tutupan hutan semula jadi dan kualiti hutan kita merosot sejak 30 tahun terdahulu. Malaysia perlu mengambil langkah-langkah yang menjaga integriti rizab semula jadi sambil meneruskan agenda menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2030.

Kisah Alam Sekitar & Pengetahuan Lain

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay