Siapa pun diri kita atau apa-apa jua yang kita lakukan bukanlah penting.
Sebaliknya, yang penting ialah bagaimana kita dapat membina sebuah negara Malaysia yang lebih gemilang, dengan berganding bahu bersama rakan kongsi kita.

Yayasan Hasanah (Hasanah) lahir sebagai sebuah yayasan penganugerahan geran bebas pada 1 Julai 2015, dengan matlamat untuk mencetuskan impak lebih besar yang memperlengkap usaha-usaha Khazanah dalam membangunkan Malaysia menjadi sebuah negara yang berdaya saing pada peringkat global.

Sebagai penganjur, kolaborator, dan pemangkin perubahan, Hasanah memberikan tumpuan pada isu-isu masyarakat dan sosial yang mendesak, mengumpulkan para penggubal dasar, pertubuhan masyarakat madani, syarikat, dan juga masyarakat setempat untuk memberikan impak secara kolektif kepada penduduk dan juga alam sekitar.

Pada masa ini, kami menyumbang kepada 15 daripada 17 Matlamat Pembangunan Mampan (Sustainable Development Goals, SDGs), menerusi penyelesaian yang memperkasakan masyarakat, menggalakkan keinklusifan sosial, dan menambah baik alam sekitar. Daripada pembasmian kemiskinan kanak-kanak melalui pendidikan hinggalah pemastian pemuliharaan hutan kita yang kaya dan hebat serta usaha meraikan seni dan warisan budaya kita yang unik, kami komited dalam mencetuskan perubahan yang bermakna menerusi nilai-nilai pemerkasaan, amanah, integriti, keinklusifan, kesalinghubungan dan keaslian kami.

Lebih daripada sekadar wang ringgit

Meskipun kami menawarkan geran-geran bagi pelbagai inisiatif yang paling berdaya maju, hakikatnya usaha kami tidak hanya terhenti di situ. Melewati batasan wang ringgit, kami meneruskan usaha menyokong sebuah ekosistem transformasi, bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan; menyuntik semangat advokasi dan pembinaan kapasiti dalam bidang-bidang yang menjadi tumpuan kami.

Impak dan kemampanan merupakan elemen utama yang menunjangi wawasan ini. Oleh yang demikian, kami begitu bersungguh-sungguh menyokong projek jangka panjang menerusi setiap peringkat pembangunannya. Di sepanjang perjalanan projek tersebut, kami membantu mereka bentuk, mengimplementasikan, dan menskalakan model penilaian yang akan menjana impak yang terbesar dalam merealisasikan wawasan yang kita kongsi bersama.

Secara kolektif dan kolaboratif, kami berharap dapat mencetuskan pembaharuan sosial dan masyarakat yang ketara ke arah mewujudkan negara Malaysia yang lebih gemilang dan permai.

Lembaga Pemegang Amanah

Tan Sri Md Nor Yusof

Pengerusi Yayasan Hasanah

“Sebagai sebuah yayasan berdasarkan impak, kewujudan kami di sini adalah untuk jangka panjang dan kami komited untuk bekerjasama secara rapat dengan rakan kongsi serta pihak berkepentingan kami untuk memastikan perubahan yang ketara terhadap impak sosial yang positif.”

Pekerja

Abdul Arraffiq Abdul Aziz

Rakan Sekutu, Operasi

Aditi Malhotra

Pengurus Ilmu Pengetahuan

Anita Ahmad

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Pembangunan Komuniti

Azhar Talhis

Pengurus Pejabat

Azlin Hashima Mt Husin

Rakan Sekutu, Operasi

Dr Nur Anuar Abdul Muthalib

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Pendidikan

Ivy Wong

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Alam Sekitar

Norita Mohd Bakri

Rakan Sekutu, Operasi

Razlina Azura Radzi

Manager - Monitoring, Learning & Evaluation

Sharifah Norjumiza Syed Agil

Rakan Sekutu, Pembangunan Komuniti

Shreevidya Anandan

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Pembangunan & Operasi

Siti Noradilah Sabudin

Rakan Sekutu, Operasi

Syazwi Rafaee

Rakan Sekutu, Komunikasi

Zainariah Johari

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Seni & Ruang Awam

Syah Qurratu Aini bt Sahrani

Executive - Monitoring, Learning and Evaluation

Abdul Arraffiq Abdul Aziz

Rakan Sekutu, Operasi

Aditi Malhotra

Pengurus Ilmu Pengetahuan

Anita Ahmad

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Pembangunan Komuniti

Azhar Talhis

Pengurus Pejabat

Azlin Hashima Mt Husin

Rakan Sekutu, Operasi

Dr Nur Anuar Abdul Muthalib

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Pendidikan

Ivy Wong

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Alam Sekitar

Norita Mohd Bakri

Rakan Sekutu, Operasi

Razlina Azura Radzi

Manager - Monitoring, Learning & Evaluation

Sharifah Norjumiza Syed Agil

Rakan Sekutu, Pembangunan Komuniti

Shreevidya Anandan

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Pembangunan & Operasi

Siti Noradilah Sabudin

Rakan Sekutu, Operasi

Syazwi Rafaee

Rakan Sekutu, Komunikasi

Zainariah Johari

Timbalan Presiden Kanan, Ketua Seni & Ruang Awam

Syah Qurratu Aini bt Sahrani

Executive - Monitoring, Learning and Evaluation

Ada pertanyaan atau maklumbalas untuk kami?
Isikan borang di bawah dan kami akan menghubungi anda semula.

Yayasan Hasanah Level 2, Block A, Dataran PHB Saujana Resort, Seksyen U2, 40150 Shah Alam. Selangor Darul Ehsan
[email protected]
03-5870 4333
03-5870 4355
ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay