Penyelidikan dan Pembangunan Langsung – Projek Transformasi Daerah (DTP) – AMAN sebagai Model Intervensi Lestari untuk Transformasi Sekolah Awam

Penyelidikan dan Pembangunan Langsung – Projek Transformasi Daerah (DTP) – AMAN sebagai Model Intervensi Lestari untuk Transformasi Sekolah Awam

Yayasan AMIR telah ditubuhkan oleh Khazanah pada tahun 2010, bertujuan untuk membangunkan model transformasi sekolah awam yang komprehensif dan berskala supaya dapat meningkatkan hasil pembelajaran secara berterusan melalui empat matlamat strategik - dengan memberi tumpuan kepada kepemimpinan sekolah, guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat melalui komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kebolehcapaian pendidikan berkualiti melalui Kerjasama Awam-Swasta dengan Kementerian Pendidikan. Pemilihan Sekolah Amanah menunjukkan kerjasama yang baik dengan sekolah-sekolah Malaysia, merangkumi sekolah rendah dan sekolah menengah serta sekolah vernakular yang terletak di bandar dan juga di luar bandar. Sehingga kini, Pelan Sekolah Amanah strategik selama lima tahun dan Rancangan Peningkatan Sekolah Amanah tahunan telah diperkenalkan di 83 buah sekolah dan diselia oleh Yayasan AMIR. Keutamaan di Sekolah Amanah adalah menyediakan persekitaran pembelajaran yang kaya dan menarik, sehingga pelajar dapat memenuhi potensi diri dan skolastik mereka.

 

Perbezaan Sekolah Amanah ialah sekolah ini dibimbing untuk menjadi lebih inovatif dan diberi autonomi untuk membangunkan Prosedur Operasi Standard mereka sendiri, penyampaian kurikulum, pengembangan profesional berterusan, kewangan dan perolehan, pembangunan sumber manusia dan mampu membuat keputusan sendiri melalui pengurusan seperti keusahawanan. Telah terbukti bahawa guru menjadi lebih bersemangat dan berdedikasi dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, yang mana menjadikan pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar dan bukannya kaedah konvensional yang lebih berpusatkan kepada guruu. Pelajar seterusnya menjadi lebih berminat untuk belajar dan dengan itu mereka memberi lebih banyak perhatian di dalam kelas. Sebenarnya, pelajar-pelajar mahu ke sekolah, di mana perkara ini terbukti dengan penurunan ketidakhadiran yang besar. Di sekolah-sekolah luar bandar tertentu di Sarawak, pelajar masih hadir ke sekolah walaupun mengalami banjir.

 

Selama hampir sedekad, Program Sekolah Amanah (TSP) telah meneroka pilihan untuk memberi manfaat kepada lebih banyak sekolah rendah dan sekolah menengah, memperkenalkan pendekatan baharu dan mengatasi jurang dalam sistem pendidikan. Salah satu kaedah pembelajaran yang diberi perhatian oleh TSP adalah keperluan untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan negeri - Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) untuk mengambil inisiatif yang lebih besar terhadap proses transformasi sekolah awam.

 

Oleh sebab itu, Projek Transformasi Daerah (DTP) - AMAN telah direka untuk memenuhi keperluan ini melalui pendekatan dua langkah melibatkan Peningkatan Organisasi dan Transformasi yang dipimpin terus oleh PPD - memberi kesan kepada JPN dan 9 PPD di 64 sekolah terpilih di Kedah. Matlamat projek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasiti kakitangan di JPN dan PPD bagi membantu transformasi sekolah melalui kerjasama dengan Pasukan Kepemimpinan Kanan (SLT) sekolah-sekolah tersebut.

 

Tahun 2018 merupakan tahun pertama projek ini dan fokusnya adalah untuk membina hubungan dan peningkatan kapasiti untuk pegawai JPN dan PPD. Penglibatan formal dan tidak rasmi juga diadakan untuk JPN dan PPD dalam membantu membiasakan dan membina pemahaman mereka terutama melalui enam (6) sesi Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) yang memfokuskan pada Perubahan Kepemimpinan, Kepemimpinan Instruksional dan Pelan Peningkatan Sekolah, dengan kitaran 9-11 minggu untuk setiap CPD. Penilaian tidak rasmi menunjukkan bahawa program ini telah diterima dengan baik oleh kebanyakan PPD. Malah, salah seorang daripada PPD, En Fakhrurazi Abdul Majid, (Pegawai PPD di Baling, Kedah) menjelaskan bagaimana inisiatif tersebut berjaya menangani pelbagai isu melibatkan pihak-pihak berkepentingan.

 

"Dibandingkan dengan beberapa inisiatif transformasi masa lalu yang kami lalui, Projek AMAN telah dikelola secara profesional sehingga kini dengan pelan strategik yang dirancang untuk setiap peringkat intervensi (sekolah dan JPN). Ia sangat berguna. Walaupun usaha mengurangkan beban pentadbiran guru nampaknya sukar untuk diatasi, saya percaya bahawa usaha yang dilakukan ke arah penyelarasan antara DTP dan AMAN sangat penting untuk memastikan penerimaan positif dan kelestarian inisiatif transformasi ini dalam jangka masa panjang. Yang pasti, proses pembelajaran ini sangat menyenangkan. ” - En Fakhrurazi Abdul Majid, (Pegawai PPD di Baling, Kedah)

Kisah Pendidikan & Pengetahuan Lain

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay