Menyokong Pendekatan Inovatif dalam meneruskan Pendidikan Inklusif

Menyokong Pendekatan Inovatif dalam meneruskan Pendidikan Inklusif

Kehadiran kanak-kanak dengan masalah pembelajaran di bilik darjah adalah peluang untuk kita melengkapkan, menambahbaik dan merapatkan jurang ekuiti dan kualiti antara pelajar biasa dengan mereka yang berkeperluan khas. Dengan semangat untuk menyediakan Pendidikan Berkualiti untuk Semua, Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah memperkenalkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Khas yang menggariskan program pendidikan khusus untuk kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan. Walau bagaimanapun, membangunkan sukatan pelajaran yang kondusif untuk kanak-kanak berkeperluan khas hanyalah sebahagian daripada masalah. Mereka juga perlu dinilai dan dibimbing secara berterusan dalam pembelajaran dan perkembangan mereka dengan memantau kemajuan mereka dengan teliti. Dalam bidang pendidikan khas, proses penilaian bermula daripada pemerhatian sederhana sehinggalah kepada prosedur kompleks pelbagai peringkat yang mungkin melibatkan ibu bapa, guru, pakar dan kaunselor untuk mengenal pasti kekuatan pelajar, peningkatan bidang dan kemajuan keseluruhan.

 

Hasanah percaya bahawa terdapat keperluan untuk mengukur kebolehan pelajar dengan lebih komprehensif, melebihi penanda aras akademik yang biasa. Sehubungan dengan itu, Hasanah telah menyokong KNK Total Assessment untuk membangunkan Pentaksiran Alternatif untuk Pelajar yang Mempunyai Masalah Pembelajaran di peringkat sekolah menengah (PASM - Pentaksiran Alternat Sekolah Menengah). Penilaian akan dibangunkan dan dilaksanakan dalam tiga fasa.

 

Pada fasa pertama (Nov 2017- Nov 2018), KNK mengetuai rundingan antara pakar pendidikan, pakar penilaian dari KPM, guru, rakan NGO dan ibu bapa yang bekerjasama untuk mengembangkan kerangka konsep baharu bagi penilaian alternatif untuk pelajar berkeperluan khas. Pada akhir fasa 1, Kerangka Konseptual (Model ERRA) telah dibentangkan dan dipersetujui oleh Lembaga Peperiksaan - model tersebut dirumuskan dan diperkenalkan khusus untuk PASM merangkumi 'Lingkungan', 'Reaksi', 'Pengiktirafan' dan 'Pengakuan' sebagai pendekatan yang dapat memberikan maklumat dan makna kepada penilaian. Menurut Dr Khodori Ahmad, penyelidik utama projek ini, tujuan penilaian alternatif adalah untuk mencipta alat untuk mengukur keupayaan pelajar dalam ketidakupayaan mereka.. Dalam hal ini, salah satu cabaran utama dalam menilai pelajar berkeperluan khas adalah peperiksaan melalui kaedah tradisional, yang mungkin bukan pendekatan yang paling sesuai berdasarkan kemampuan pelajar-pelajar ini. Menyedari cabaran ini, Alat Penilaian Alternatif ini mengumpulkan laporan melalui aplikasi digital untuk memastikan penilaian yang lebih berkesan dan adil. Fokus untuk fasa kedua dan ketiga pula adalah pada reka bentuk dan pengembangan indikator, serta menguji penilaian ini di 12 sekolah menengah di seluruh negara.

 

Untuk memastikan penggunaan Alat Penilaian Alternatif oleh semua pihak berkepentingan, KNK & KPM akan bekerjasama dalam strategi komunikasi yang akan memberi tumpuan kepada guru, ibu bapa dan pelajar. Adalah menjadi satu visi agar penilaian alternatif ini akan menjadi penggerak dan mengubah landskap pendidikan, bukan hanya untuk 53,000+ pelajar berkeperluan khas yang akan mendapat manfaat langsung dari projek ini, tetapi juga berpotensi untuk semua pelajar di Malaysia dan global. Di Malaysia, harapannya untuk mengarusperdanakan Pentaksiran ini dalam sistem sekolah dengan menyediakannya sebagai pengganti Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) menjelang 2022.

Kisah Pendidikan & Pengetahuan Lain

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay